A felsőoktatási rendszer szerint egy hallgató állami ösztöndíjas vagy önköltséges státuszban kezdheti meg tanulmányait. Előfordulhatnak olyan körülmények, hogy egy hallgató nem folytathatja tanulmányait állami ösztöndíjasként, ilyenkor átsorolják önköltséges finanszírozási formára.

Önköltség

Az önköltséges képzésben résztvevő hallgatóknak tandíjat, az az önköltséget kell fizetniük. A fizetendő önköltség két részből áll: alapdíj + kreditdíj. 

  • Az alapdíj összege fix, ez az önköltség minden aktív félév elején megfizetendő 1. részlete. 
  • A kreditdíj összege változó, ez az önköltség felvett kreditek számától függő 2. részlete.

Az önköltség összege

EAz önköltség összegéről a KTH honlapján a “GYIK” / “Gyűjtőszámla, Pénzügyek” menüpont “Mennyi önköltséget kell fizetnem?” szekciójában tudsz tájékozódni.

Költségtérítéses adattáblázat

A táblázatban a képzés és a beiratkozás éve alapján lehet megtalálni a keresett önköltség összegét az adott félévben. 

  • Az alapképzésben résztvevő hallgatók esetén a képzéskód-beiratkozás éve oszlopban azt a sort kell megkeresniük, amelynél a képzéskód mögött a beiratkozásuk éve szerepel.
    Példa: egy 2020. szeptemberében beiratkozott mechatronikai mérnöki alapképzéses hallgatónak a 2N-AM0-2020 sort kell keresnie az önköltség meghatározásához. 
  • A mesterképzésben résztvevő hallgatók esetén a képzéskód-beiratkozás éve oszlopban azt a sort kell megkeresniük, amelynél a képzéskód mögött a beiratkozásuk tanéve szerepel.
    Példa: egy 2020. szeptemberében (2020/21/1) vagy 2021. februárjában (2020/21/2) beiratkozott mechatronikai mérnöki mesterképzéses hallgatónak a 2N-MM0-2020 sort kell keresnie az önköltség meghatározásához.

Kiírás időpontja és befizetés határideje

Az önköltségi díj kiírásának időpontja és befizetési határideje a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 10.§ (5) bekezdése alapján a következőképpen alakul.

 Kirovás

Befizetési határidő

Alapdíj

Az adott félév regisztrációs időszakának megkezdése előtt

A kiírást követő 30 nap

Kreditdíj

Az adott félév megkezdése után, legkésőbb október/március 20-ig

A kiírást követő 30 nap

 

Önköltségcsökkentés

Önköltségcsökkentés igénylésének menete

Önköltségcsökkentési kérelem

Az önköltség mérséklését a NEPTUN rendszer “Ügyintézés” / “Kérvények” menüpontjában található 010 Önköltség mérséklési kérelem leadásával lehet megigényelni. A kérelem leadásának határideje nincs szabályzatok által meghatározva, ezzel kapcsolatban a KTH honlapját érdemes figyelemmel kísérni. 

Tanulmányi alapú önköltségcsökkentés

A tanulmányi alapú önköltségcsökkentés elbírálásához szükséges tanulmányi eredmények szerepelnek a NEPTUN rendszerben, így a tanulmányi alapon megigényelt önköltségcsökkentés esetén nem szükséges semmilyen egyéb igazolás benyújtása.

Szociális alapú önköltségcsökkentés

A szociális alapú önköltségcsökkentés elbírálásához szükséges rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot benyújtani a MŰEPER rendszerben, amely elbírált hiánytalan státusz esetén lesz érvényes. A szociális pályázat leadásának menetéről, a szükséges igazolásokról, illetve a pályázat leadási határidőkről a következő oldalakon található bővebb információ.

MŰEPER
Szociális pályázat igazoláslista

Önköltségcsökkentés mértéke

Az eljárás során az alapdíjból kedvezmény nem adható, csupán a kreditek után járó díj mérsékelhető a hallgató tanulmányi vagy szociális helyzete alapján. Az önköltségcsökkentés pontos összege a mérséklést megigénylő hallgatók, illetve a mérséklésre fordítható keretösszeg függvénye, így ez előre nem meghatározható.

Az önköltségcsökkentés pontos szabályai és a pontszámításra vonatkozó előírások ebben az alábbi szabályzatban találhatók meg.

  • Önköltsécsökketés szabályai: 4. § [Fizetési kedvezmények közös szabályai]
  • Pontszámítás: II. számú melléklet

Dékáni utasítás

Zárcsökkentés