Bemutatkozás

Minden, a Gépészmérnöki Karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató tagja a Gépészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának (HÖK). A HÖK jogait az általa megválasztott, hallgatókból álló testület, a Gépészkari Hallgatói Képviselet (GHK) gyakorolja.

A GHK a hallgatók érdekképviseleti szervezete a BME Gépészmérnöki Karán, amelynek feladata a gépész egyetemi polgárok reprezentálása mind kari, mind egyetemi szinten. A GHK a kar hallgatói által választott, 15 szavazati jogú tagból (14 képviselő és elnök), valamint tanácskozási jogú tagokból álló testület. Tagjaink közül két főt delegálunk az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe.

Egyetemi éveid során számos megoldandó feladat vár rád, ezek nagy részéhez nyújtunk segítséget.

Feladataink sokrétűek, több fontos területen is jelentős szereppel bírunk. Az öt legfontosabb terület: tanulmányi ügyek és problémák kezelése, kollégiumi férőhelyosztás, illetve kollégiumi ügyek intézése, ösztöndíjak kiosztása, rendezvények szervezése, valamint a szociális juttatások ügye. Emellett működésünk érdekében látunk el gazdasági és PR feladatokat is.

A hallgatók többsége elsőként a kollégiumi férőhelyosztás és a szociális pályázataik leadása során találkozik a GHK-val. A félévenként meghatározott kollégiumi férőhelykeret alapján a Kollégiumi Bizottság osztja ki a helyeket a hallgatók között az Egyetem különböző kollégiumaiban. A gépészkari hallgatók hagyományosan legnagyobb számban a Kármán Tódor Kollégiumban laknak.

A szociális támogatásra jelentkezés során, a leadott pályázatokat a GHK Szociális Bizottságának tagjai bírálják el, az egyetemi szabályzatok ismeretéből tett sikeres vizsgát követően.

Egy másik nagyon fontos és felelősségteljes feladat az ösztöndíjak kiosztása, mely az Ösztöndíj Bizottsághoz tartozik. Minden félév elején történik a tanulmányi ösztöndíjosztás, amely a legtöbb hallgatót érinti a karon. Ezen kívül a GHK végzi többek között a Kari BME, Szakmai, Közösségi, Közéleti és Sport ösztöndíjak meghirdetését és elbírálását is.

A HK működésének igen fontos területe a hallgatói tanulmányi problémák intézése, hiszen ez a Karon mindenkit egyaránt érint. Részt veszünk a képzések, illetve tanszékek felülvizsgálataiban, a hallgatói kérvények bírálásában, a tanulmányi teljesítményértékelési rend összeállításában, valamint feladatunk az eseti hallgatói problémák kezelése és a tanulmányi tanácsadás.

A GHK-n belül a Rendezvény Bizottság, valamint a GHK alá tartozó Kari Rendezvény Bizottság felel a kari hallgatói rendezvények megszervezéséért és lebonyolításáért. Minden évben megrendezésre kerül a Gólyatábor, a Gólyahajó, a Gólyabál, a Kulturális és szakmai hét és a Kármán-nap, a SLIP (Gépészkari Napok), valamint a Gyűrűavató és Végzős Bál.

A felsoroltak mellett feladataink közé tartozik a kari sportélet koordinálása, az öntevékeny körök támogatása, valamint sok kisebb-nagyobb eseti probléma megoldása is.
Irodánk a Kármán Tódor Kollégium HK tömbjében helyezkedik el, ahol hetente több alkalommal személyesen is várunk minden érdeklődőt.