A Gépészmérnöki Kar a BME Tanulmányi és vizsgaszabályzatának 165. § (2) bekezdése alapján pályázatot írt ki demonstrátori megbízásra.

A pályázatot a demonstrátori tevékenységgel érintett oktatási szervezeti egység vezetőjéhez kell benyújtani 2021. szeptember 8-ig. Pályázatot az nyújthat be, illetve demonstrátori megbízást az kaphat, aki megfelel a TVSZ 165. § (5) bekezdésében előírt feltételeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell

  1. a pályázó nevét, oktatási azonosítóját (TR azonosítóját);
  2. az ellátandó feladatokat, azon tantárgyat, amelynek oktatásában közreműködni szándékozik;
  3. a demonstrátor szakmai felügyeletét ellátó oktató nevét, beosztását, szervezeti egységét;
  4. a pályázó rövid, motivációs levelét (miért szeretne demonstrátori tevékenységet ellátni);
  5. a szakmai felügyeletet ellátó oktató ajánlását, aláírását;
  6. a pályázó aláírását.

A pályázatot ezen az űrlapon lehet benyújtani a tanszék vezetőjéhez.

A pályázatokat az oktatási szervezeti egység vezetője rangsorolja és ez alapján tesz javaslatot a demonstrátori megbízás kiadására. A demonstrátori tevékenységet a Gépészmérnöki Kar a mesterszakos felvételi eljárásban és a doktori felvételi eljárásban többletponttal elismeri.

A demonstrátori megbízásokat a dékán adja ki az első oktatási hét végén. A demonstrátorokra vonatkozó előírásokat a TVSZ VI. Fejezete tartalmazza.