A Gépészkari Hallgatói Képviselet idén is kimagaslóan szerepelt a minden évben megrendezésre kerülő HK ZH-n. A „HK ZH” egy olyan, három részből (általános rész, specifikus rész és egy csoportmunka) álló zárthelyi dolgozat, amelyet a nyolc kar hallgatói képviselői írnak meg minden tanévben. A zárthelyi dolgozatot az Egyetemi Hallgatói Képviselet szervezi a Kari Hallgatói Képviseletek számára, így a zárthelyi megírása kötelező minden mandátummal rendelkező képviselő és tanácskozási jogú tag számára.

Az általános rész két kategória van bontva: kezdő és haladó kategória. A haladó kategóriát a HK elnökök, alelnökök, elnökhelyettesek, EHK-delegáltak, és az összesen legalább 2 éves időtartamban mandátummal rendelkező képviselők alkották. A kezdő kategóriát a fennmaradó képviselőkből és tanácskozási jogú tagokból, illetve az esetleges póttagokból állt. Az általános rész teljesítéséhez szükséges volt a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) törzs részének, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) törzs részének, általános tudnivalóknak (pl. BME vezetői, rövidítések, egyetemhez kapcsolódó fogalmak), HÖK (Hallgatói Önkormányzat) Alapszabály törzs részének, Hallgatói és Doktorandusz Jogviszonyból Származó Kollektív Jogok Szabályzatának, valamint a Hallgatói Normatíva Osztási Rendnek ismeretére.

A specifikus rész 5 tématerületből állt:

 • oktatási,
 • kollégiumi,
 • pályázati,
 • szociális,
 • gazdasági terület.

Minden tématerületen 2 különböző nehézségű zárthelyi dolgozat volt elérhető: alapszintű és referensi. A referensi szintű dolgozatot a Kari Hallgatói Képviseletek referensei írták, míg az alapszintű dolgozatot az adott tématerület iránt érdeklődő képviselők.

Az oktatás tématerület alap részét a TVSZ bizonyos fejezetei, TJSZ 4. számú melléklete, az Nftv. oktatáshoz kapcsolódó részeinek ismerete, a 25/2017. Rektori- Kancellári közös utasítás a nyelvoktatásról, a 7/2018. Rektori-Kancellári közös utasítás a testnevelés oktatásról képezték. A referensi rész kiegészült a TVSZ teljes ismeretével, a BME Felvételi Szabályzattal, valamint az OHV szabályzattal.

A pályázat tématerület alap része a TJSZ-ből, az Nftv. juttatás-térítéshez kapcsolódó részeinek alapvető ismeretéből, az 51/2007 Kormány rendelet juttatás-térítés területre vonatkozó részeiből, a TVSZ által szabályozott jogorvoslattal kapcsolatos tudnivalókból állt. A referensi részt írók ezen felül a teljes TJSZ-t, a pályázati kiírás készítésének módját/folyamatát és az ösztöndíj dokumentáció módját is el kellett sajátítsák.

A szociális tématerület alap része a Szociális pályázatokról szóló Kancellári Utasításból, a TJSZ és mellékleteiből, a TVSZ Egyetemi Szociális Bizottsághoz kapcsolódó részeinek alapvető ismeretéből, HÖK Alapszabály 6. számú mellékletéből, jogorvoslattal kapcsolatos tudnivalókból, a szociális pályázatokhoz tartozó igazoláslista és bírálói segédlet beható ismeretéből állt. A referensi részt írók ezen felül az Egyetemi Szociális Bizottság ügyrendjét, illetve a Szociális referensi segédletet is el kellett sajátítsák.

A kollégiumi tématerület alap része magába foglalta a TJSZ kollégiumra vonatkozó fejezeteit és az 1. számú mellékletét, a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati Szabályzatát, a HÖK Alapszabály 1. számú mellékletét (Egységes Kollégiumi Felvételi Rend), a Kollégiumi Felvételi Pályázatot, a Kollégiumról szóló Kancellári Utasítást, a Kollégiumi Felvételi Szabályzatot, valamint a Hallgatói Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzatot. A referensi rész tartalmazta a KEFIR használatához szükséges tudnivalókat, és a Kollégiumi Bentlakási Megállapodás tartalmi részét.

A gazdaság tématerület alap része az alábbiakból tevődött össze: MŰHAL (Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány) Gazdálkodási Rend és 1. melléklete, KHK támogatási rend, a BME HÖK háttérszervezetei, a Hallgatói Önkormányzat gazdálkodásának alapjai és speciális kérdései, NKOH útmutatója a 247/2014. Kormányrendelet szerinti rendezvényszervezési feladatok értelmezéséről, valamint az egyetemi plakátozásra vonatkozó szabályok. A referensi részt választóknak emellett a MŰHAL Gazdálkodási Rend összes mellékletét, Gazdálkodási utasítás a Műegyetemi Hallgatói Kft. és a Kari Hallgatói Képviseletek számára, a Gödi Mérőtábor ügyrendjét, a Hallgatói Önkormányzat Költségvetését, gyakorlati tudnivalókat (pl. teremfoglalás, rendezvények engedélyezése, dokumentálása, nyomtatási igények leadása, HSZI kérelem leadás) és a sport normatívával kapcsolatos tudnivalókat is ismerniük kellett.

Külön csoportot alkottak az elnökök és az EHK-delegáltak, akiknek vezetői szintű HK ZH-t kellett írniuk. A vezetői szintű zárthelyi dolgozat az összes tématerület ismeretét követeli meg.

A harmadik rész a csoportmunkáról szólt, ahol a feladatok a Hallgatói Képviseletek mindennapi tevékenységeihez kapcsolódóak voltak, mint például hallgatói levelek megválaszolása, szociális pályázat elbírálása, illetve egy nyári tábor gazdasági megszervezése. A feladatok kiosztása után a rendelkezésünkre álló idő alatt a legjobb tudásunk szerint kellett elvégezni a feladatokat, valamint megoldani a felmerülő problémákat.

A zárthelyi dolgozatra való felkészülést már október elején megkezdte a GHK, mely csoportos és egyéni tanulást is magában foglalt. A felkészülések amellett, hogy elősegítettek bennünket az eredmény elérésében, az együtt töltött idő még jobban összekovácsolt minket, kialakult a megfelelő összhang közöttünk és ezáltal a munka és a feladatok megoldása is gördülékenyebben ment.

Hatalmas örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy minden kategóriában haza hozhattunk legalább egy oklevelet.

 • Általános (kezdő): Szilvási Márton (I. helyezés), Kelle Gergő (III. helyezés)
 • Általános (haladó): Agócs Norbert (I. helyezés), Farkas Szidónia (III. helyezés)
 • Oktatási terület (alap): Facskó Vince (I. helyezés), Kelle Gergő (II. helyezés), Gulácsi Zsombor (III. helyezés)
 • Oktatási terület (referensi): Agócs Norbert (I. helyezés)
 • Pályázat terület (alap): Szilvási Márton (I. helyezés), Szász Zsolt (II. helyezés)
 • Pályázati terület (referensi): Endrész Roland (III. helyezés)
 • Szociális terület (alap): Landor Liliána (I. helyezés)
 • Szociális terület (referensi): Farkas Szidónia (I. helyezés)
 • Kollégiumi terület (alap): Lévai Imre (I. helyezés)
 • Gazdasági terület (alap): Pogácsás Panna (I. helyezés)

A kemény és hosszú munka meghozta gyümölcsét és idén a Gépészkari Hallgatói Képviselet az egyéni eredmények összesítése alapján az első helyezést érte el.