Az alapképzési szakok jelenleg hatályos mintatantervei 2016-ban lettek felülvizsgálva és átdolgozva. A Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (Nftv.) szerint a mintatanterveket minden 5. évben felül kell vizsgálni, így a 2021. évben összegyűjtöttük a hallgatók véleményét az alapképzési szakok mintatantervének felülvizsgálatához.

Hallgatói kérdőív

A hallgatói vélemények felméréséhez elkészítettük minden alapszakhoz egy-egy specifikus kérdőívet, amely keretein belül a hallgatók véleményt formálhattak a jelenlegi képzésről, a mintatantervről és a tantárgyakról.

Kérdőív kitöltöttsége

Az kérdőívek a 2017/18. tanév őszi félévben bevezetett tanterv szerint tanuló összes jelenlegi és végzett hallgatónak elküldtük. Az elégedettségi felmérés az anonimitás biztosítása mellett történt a 2021/22. tanév őszi félévében. A célcsoportban lévő 2693 fő érintett alapszakos hallgató közül 1563 fő töltötte ki részben vagy egészben kérdőívet.

A kitöltöttség szakos bontásban:

 • Energetikai mérnöki alapszakon 194 fő;
 • Gépészmérnöki alapszakon 786 fő;
 • Mechatronikai mérnöki alapszakon 406 fő;
 • Ipari termék- és formatervező mérnöki alapszakon 177 fő töltötte ki.

A végzett hallgatók közül 241 fő, valamint a jelenleg tanuló hallgatók közül 1322 fő, azaz összesen a megkérdezett hallgatók 58%-a töltötte ki a kérdőívet.

Mintatantervek kialakítása

A mintatantervek kialakítására vonatkozó szabályokat az Nftv., a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ), valamint a Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) tartalmazza. Néhány fontosabb előírás alább olvasható:

 • A tantervre vonatkozóan átlag maximum 26 kontaktóra / hét.
 • Legalább 7 féléves képzések esetén az utolsó félévben nem szerepelhet mintatanterv szerint vizsgás tantárgy.
 • A 7 féléves alapképzés mintatanterve összesen 210 kreditpont kell legyen.
 • Egy félévben legfeljebb 4 vizsga és/vagy szigorlat kerülhet előírásra mintatanterv szerint.
 • Természettudományos alapismeretek minimum 35 és maximum 50 kreditpont mértékben kell szerepeljen a mintatantervben.
 • Gazdasági és humán ismeretek minimum 14 és maximum 30 kreditpont mértékben kell szerepeljen a mintatantervben.
 • Szakmai ismeretek minimum 70 maximum 105 kreditpont mértékben kell szerepeljen a mintatantervben.
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték 10 kredit.
 • A szak orientációja gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki és energetikai mérnöki alapképzés esetén kiegyensúlyozott kell legyen, ami 40-60 százalékos arányt jelent elméleti és gyakorlati jelleg közt.
 • A szak orientációja az ipari termék- és formatervező alapképzés esetén gyakorlatorientált kell legyen, ami 60-70 százalékos arányt jelent elméleti és gyakorlati jelleg közt.

A hallgatói kérdőív jelentés

A Gépészkari Hallgatói Képviselet tagjai részt vettek a különféle kari bizottságok és Képzési Szakbizottságok ülésein, ahol a kérdőív kiértékelése alapján a hallgatók véleményét és érdekeit képviselték. A hallgatói kérdőívből egy átfogó jelentés készült, amelyet minden Képzési Szakbizottság tárgyalt, így a mintatantervek kialakítása során figyelembevételre került.

Az elkészült hallgatói kérdőívről szóló jelentés az alábbi hivatkozáson keresztül tekinthető meg.

jelentés

Bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén továbbra is kereshettek minket a tanulmanyi@ghk.bme.hu email címen.

Köszönjük mindenkinek, aki a kérdőív kitöltésével részt vett a mintatanterv-felülvizsgálatban!