A képzési tájékoztatókban és mintatantervi táblázatokban megtalálható minden a képzéssel kapcsolatos hivatalos információ.

Mit hol keressek?

A képzési tájékoztatókban a következő információk találhatók meg:

 • A szak alapvető jellemzői;
 • A képzés alapvető szerkezeti elemei;
 • A szak oktatásáért felelős tanszék neve;
 • A szakfelelős neve;
 • Kritériumkövetelmények;
 • Specializációk és jellemzői;
 • Záróvizsga tantárgyak.

A mintatantervi táblázatban a következő információk találhatóak meg:

 • A szakhoz tartozó közös tantárgyak;
 • A specializációhoz tartozó tantárgyak;
 • A tantárgyak ajánlott féléve;
 • A tantárgyak kimérete, kódja, kreditértéke, jellege, előkövetelményei;
 • A tantárgyfelelős oktatók neve;

A dokumentumok elérhetősége

A mindenkor hatályos képzési tájékoztatók, valamint a mintatantervek kezdési év szerinti bontásban a Gépészmérnöki Kar honlapján az alábbi linkeken érhetők el.

Alapképzési szakok

Mechatronikai mérnöki alapszak
Energetikai mérnöki alapszak
Gépészmérnöki alapszak
Ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak

Mesterképzési szakok

Gépészmérnöki mesterszak
Gépészeti modellezés mesterszak (Mechanical Engineering Modelling)
Mechatronikai mérnöki mesterszak
Energetikai mérnöki mesterszak
Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki mesterszak
Ipari terméktervező mérnöki mesterszak