A Gépészkari Hallgatói Képviselethez, a fent megnevezett pályázati (rész)időszakra vonatkozóan beérkezett pályázatok eredményeit a Képviselet 2022. február 8-án az alábbi módon fogadta el.

Eredmény